Τα αντισταθμιστικά από τη Λίμνη Μόρνου, το δίκαιο αίτημα δεκαετιών της Δωρίδας

Ολοκληρωμένη τεχνική-οικονομική μελέτη και οι νομικές προεκτάσεις της διεκδίκησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τα αντισταθμιστικά της Λίμνης του Μόρνου παρουσιάστηκαν στη δεύτερη ειδική ενημερωτική εκδήλωση, που έγινε στην Αθήνα στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών.

Θέμα της εκδήλωσης : «Πανδωρικό αίτημα: Διεκδίκηση αντισταθμιστικών/ανταποδοτικών ωφελημάτων για την άρση των επιπτώσεων από τη δημιουργία της τεχνητής λίμνης του Μόρνου», και διοργανώθηκε από την Δωρική Αδελφότητα σε συνεργασία με το Δήμο Δωρίδος.

 

Όπως τονίστηκε στην εκδήλωση σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται ήδη οι διεκδικήσεις του Δήμου, εντός του εθνικού και ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου ενώ θετικές είναι οι δεσμεύσεις κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης για πολιτική νομοθετική λύση.

Επιστημονική μελέτη τεκμηριώνει τη Μόνιμη Περιβαλλοντική Ζημία από την τεχνητή λίμνη του Μόρνου και «κλειδώνει» τη διεκδίκηση αντισταθμιστικών/ανταποδοτικών ωφελημάτων από το Δήμο Δωρίδος.

Ειδικότερα με βάση τη συγκεκριμένη επιστημονική μελέτη τεκμηριώθηκαν:

 • Η Μόνιμη Περιβαλλοντική Ζημία: που έχει υποστεί η Δωρίδα τα τελευταία 35 χρόνια, από το 1981, που κατασκευάστηκε το φράγμα του ποταμού Μόρνου και άρχισε να λειτουργεί η τεχνητή λίμνη για την υδροδότηση του λεκανοπεδίου Αττικής μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με τις αυστηρές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.
Ζημία, η οποία λόγω της λειτουργίας του Ταμιευτήρα θα συνεχίσει να υπάρχει και στο μέλλον, διατηρώντας ανοιχτό και ταυτόχρονα απόλυτα ισχυρό και αδιαμφισβήτητο το αίτημα της απόδοσης των ανταποδοτικών ωφελημάτων από το ελληνικό κράτος στο Δήμο Δωρίδος.
 • Η Κοστολόγηση της Ζημίας: Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, το οικονομικό ύψος της Περιβαλλοντικής Ζημίας προκύπτει από θεσμοθετημένο μαθηματικό μοντέλο (αλγόριθμο) υπολογισμού της βλάβης, που προκαλείται τόσο στην καθημερινή ζωή των κατοίκων, όσο και στο φυσικό περιβάλλον της περιοχή
 • Οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές βλάβες που έχουν προκληθεί από τη δημιουργία της τεχνητής λίμνης του Μόρνου στη Δωρίδα:

Ειδικότερα υπογραμμίστηκαν οι επιπτώσεις: στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα, στη διάβρωση των ακτών, στα προβλήματα της καλλιεργήσιμης γης στην πεδιάδα του Μόρνου από την υπεράντληση των υπόγειων υδάτων και εν γένει το αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που έχει αφήσει η διαχείριση των υδάτων της λίμνης από τον αρμόδιο φορέα, σε πολύ μεγάλη γεωγραφική έκταση του Δήμου Δωρίδος. Έγινε αναφορά στο άδικο και ασφυκτικό πλαίσιο των περιοριστικών όρων που έχει επιβληθεί σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τη λίμνη, με αποτέλεσμα τον αργό θάνατο υφιστάμενων κτηνοτροφικών και άλλων παραγωγικών μονάδων και παράλληλα τον αποκλεισμό νέων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. Παράλληλα εντείνεται ο οικονομικός μαρασμός της περιοχής, από τη μεγάλη αύξηση των αποστάσεων μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων και των αστικών εμπορικών κέντρων, λόγω ύπαρξης της τεχνητής λίμνης, που έχει ως επακόλουθο την αύξηση του κόστους ζωής, προϊόντων, μεταφορών, υπηρεσιών, την απαξίωση έως αχρήστευση εκτάσεων γης και περιουσιών, τη συρρίκνωση εισοδημάτων και τη συνεχή εγκατάλειψη της Δωρίδας από τον ενεργό πληθυσμό.
 • Η μερική και εντέλει πλημμελής και αποσπασματική ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της ευρωπαϊκής Οδηγίας για το νερό: H Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του», όπως τελικά εκδόθηκε από την ελληνική κυβέρνηση (ΦΕΚ Β 1751/22-05-2017), έχει εμφανώς εξαιρέσει και δεν περιλαμβάνει το περιβαλλοντικό κόστος στον υπολογισμό κοστολόγησης και τιμολόγησης του νερού. Πρόκειται για υποχρέωση της χώρας μας, στο πλαίσιο της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ για τα Νερά, όπως ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο με το ν.3199/2003. Η πλήρης εφαρμογή των σχετικών με το νερό προβλέψεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας συνδέεται με αιρεσιμότητα του ΕΣΠΑ για την χρηματοδότηση περιβαλλοντικών έργων στην Ελλάδα άνω του 1 δις ευρώ, χρήματα που η χώρα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θέσει σε αμφιβολία ή κίνδυνο. Η ορθή ενσωμάτωση της κοινοτικής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο συνδέεται επίσης, έναντι της σημερινής ατεκμηρίωτης πολύμορφης και σε πολλές περιπτώσεις ασύδοτης χρέωσης του νερού, με την καθιέρωση νέων αξιόπιστων αντικειμενικών και δίκαιων κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης του νερού. Κανόνες που υπολογίζεται ότι ως επί το πλείστον θα οδηγήσουν σε φθηνότερες χρεώσεις του νερού από τις εταιρίες ύδρευσης της χώρας προς την συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών τους, ιδίως των ευαίσθητων κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων, που μαστίζονται από την οικονομική κρίση και έχουν ανάγκες.
Εξαντλήθηκαν τα αποθέματα
ελπίδας και …. εμπαιγμού

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της ενημερωτικής εκδήλωσης αναδείχθηκε περίτρανα, από το σύνολο των εισηγήσεων και τοποθετήσεων, ότι για το θέμα των αντισταθμιστικών-ανταποδοτικών ωφελημάτων του Μόρνου έχουν στερέψει τελείως τα αποθέματα υπομονής και ελπίδας των κατοίκων της Δωρίδας, έναντι των διαχρονικών υποσχέσεων και εξαγγελιών, που τους έχουν επιφυλάξει όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων 35 ετών.

Ο Δήμαρχος Δωρίδος, Γιώργος Καπεντζώνης, βασικός ομιλητής της εκδήλωσης, παρουσιάζοντας την πορεία της διεκδίκησης, που ακολουθεί ο Δήμος σε συνεργασία με τους τεχνικούς-επιστημονικούς συμβούλους του, υπογράμμισε χαρακτηριστικά, ότι από την περίοδο 1996-97, που ξεκίνησαν οι διεκδικήσεις για τον Μόρνο, με μεγάλα Παμφωκικά συλλαλητήρια και ξεσηκωμούς των κατοίκων της περιοχής, δεν υπάρχει ούτε ένας πολιτικός, που να είπε όχι στην ικανοποίηση του αιτήματος. Αντίθετα, όλοι υπερθεμάτισαν για το δίκαιο του αιτήματος και δεσμεύτηκαν για την άμεση επίλυση του, χωρίς όμως αυτό να γίνει ποτέ. Με αποκορύφωμα την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, που συμπεριελήφθη σε πολυνομοσχέδιο για τους ΟΤΑ, του υπουργείου Εσωτερικών, επί υπουργίας του Παναγιώτη Κουρουμπλή. Ρύθμιση, που αιφνιδίως απαλείφθηκε και έκτοτε αγνοείται η τύχη της.

«Ο Δήμος δεν έχει καμία αντιδικία και ανταγωνισμό με οιονδήποτε τρίτο και εταιρία. Το αίτημα και η διεκδίκηση του Δήμου Δωρίδος να δοθούν αντισταθμιστικά/ανταποδοτικά ωφελήματα από την τεχνητή λίμνη του Μόρνου, απευθύνεται κατευθείαν στο ελληνικό κράτος», τόνισε ο Γ. Καπεντζώνης.

Ο Δήμαρχος Δωρίδος αναφέρθηκε ακόμη σε επαφές που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, του ίδιου και των συνεργατών του, με εκπροσώπους της κυβέρνησης Υπουργούς και άλλα μέλη των πολιτικών ηγεσιών όλων των αρμοδίων υπουργείων, όπως επίσης με πολιτικούς αρχηγούς και εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, Έλληνες ευρωβουλευτές και άλλους αρμόδιους παράγοντες.

Έδωσε το μήνυμα ότι τουλάχιστον σε επίπεδο διαλόγου και διαβούλευσης αναθερμαίνονται για άλλη μια φορά οι δεσμεύσεις ικανοποίησης του αιτήματος του Δήμου Δωρίδος, χωρίς όπως τόνισε ο Δήμαρχος, αυτό να επιτρέπει εφησυχασμό και αισιοδοξία, αν δεν υπάρξει χειροπιαστό τελικό αποτέλεσμα.

«Ο Δήμος Δωρίδος δεν πρόκειται να εγκαταλείψει μέχρι την ύστατη στιγμή την προσπάθεια πολιτικής συνεννόησης και λύσης με νομοθετική ρύθμιση, από τα συναρμόδια υπουργεία», είπε ο Δήμαρχος Δωρίδος. Ο ίδιος τόνισε ότι ο Δήμος Δωρίδος ακολουθεί την απευθείας τεχνική, οικονομική και νομική τεκμηρίωση και διεκδίκηση του αιτήματος του για το Μόρνο, συνεχίζοντας παράλληλα την πολιτική συμμαχιών, συνεργασίας και κοινών διεκδικήσεων, που έχει αναλάβει με άλλους Δήμους τα τελευταία χρόνια.

Ο Γ. Καπεντζώνης ανακοίνωσε επίσης ότι μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Περιβάλλοντος το αίτημα του Δήμου Δωρίδος για τα αντισταθμιστικά ωφελήματα, εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Η εκδήλωση, εντάσσεται σε κύκλο ενημερωτικών εκδηλώσεων του Δήμου και έγινε με στόχο να ενημερωθούν οι εκπρόσωποι των Συλλόγων και οι πολίτες της Δωρίδας στην Αττική, για την πορεία της διεκδίκησης αντισταθμιστικών/ανταποδοτικών ωφελημάτων από τη δημιουργία της τεχνητής λίμνης του Μόρνου, εντός του εθνικού και ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου. Υπήρξε πλήθος συμμετοχών και παρεμβάσεων στην εκδήλωση από εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Συλλόγων και Φορέων και ιδίως από νομικούς και τεχνικούς επιστήμονες της Δωρίδας και αναπτύχθηκε πλούσιος και αποτελεσματικός διάλογος.

Να αναφέρουμε εδώ ότι το DORIDA NEWS είχε πλούσιο αναλυτικό ρεπορτάζ πριν λίγες ημέρες με τις ενέργειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από την πλευρά του Δήμου, τις τεκμηριωμένες νομικά και οικονομικά θέσεις και τις ενημερωτικές επαφές που έγιναν με κυβερνητικούς παράγοντες, κόμματα και αρμόδιους φορείς.


source

About Click me

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ. ************************************************************ THIS WEBSITE IS INVITED TO RESIDENTS OF THE MUNICIPALITY OF NAFPAKTIA AND TO THOSE VISITORS.

3 σκέψεις σχετικά με το “Τα αντισταθμιστικά από τη Λίμνη Μόρνου, το δίκαιο αίτημα δεκαετιών της Δωρίδας

 1. Nαύπακτος: Ημερίδα με θέμα «Μεταχρωματικό έλκος του πλατάνου – πρόληψη – καταστολή»

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

  Διοργανώνει ημερίδα με θέμα:

  «Μεταχρωματικό έλκος του πλατάνου – πρόληψη – καταστολή»

  Ομιλητής: Δρ. Τσόπελας Παναγιώτης

  Δασολόγος Φυτοπαθολόγος του ΙΜΔΟ & ΤΔΠ

  (Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων)

  που θα πραγματοποιηθεί στην Ναύπακτο, την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017, ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα ¨Ναυπακτία¨ στο λιμάνι

  Η ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου οφείλεται στον μύκητα Ceratocystis platani. Είναι μία από τις πλέον καταστρεπτικές ασθένειες δασικών δένδρων παγκοσμίως. Εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2003 στη Μεσσηνία και έχει ήδη προσβάλλει και νεκρώσει χιλιάδες δένδρων πλατάνου στην Πελοπόννησο και στην Ήπειρο μεταφερόμενος από ανθρώπινες δραστηριότητες.

  Δυστυχώς η ασθένεια διαπιστώθηκε και στα όρια του Δήμου μας.

  Καλούμε όλους τους πολίτες, Υπηρεσίες, Γεωτεχνικούς, Σύλλογοι μηχανικών, Τεχνικούς υπαλλήλους των ΟΤΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, αγρότες, υλοτόμους, Φορείς, Συλλόγους , Εργολάβους, Χωματουργούς, Επιχειρήσεις πώλησης ή μεταποίησης ξύλου και ΜΜΕ να την παρακολουθήσουν, με σκοπό την ενημέρωσή μας από τον Δρ. Δασολόγο Φυτοπαθολόγο του ΙΜΔΟ&ΤΔΠ κ. Παναγιώτη Τσόπελα, για τον κίνδυνο εξάπλωσης και την ανάγκη ανάπτυξης συνεργασίας για την λήψη κυρίως προληπτικών αλλά και κατασταλτικών μέτρων όπου χρειαστεί, για τον περιορισμό και εξάλειψη της σοβαρής ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου που αν επεκταθεί, θα προκαλέσει μια τεράστια και ανεπανόρθωτη οικολογική καταστροφή νεκρώνοντας όλα τα πλατανόδενδρα του Δήμου.

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ.

  ΚΟΤΣΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

  Μου αρέσει!

 2. Η Ομοσπονδία Ναυπάκτου για τη Σύγκληση Επιτροπής Διαβούλευσης

  14/06/2017

  Την Παρασκευή 9/6/2017 και ώρα 19.00 συνεδρίασε η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου με θέμα <<Αστική ανάπλαση εντός ιστορικού κέντρου στη Ναύπακτο>>.

  Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών συμμετέχει στην Επιτροπή με δύο τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη και δεν απουσίασε ποτέ από καμία συνεδρίαση της.

  Με την ανακοίνωση μας αυτή θέλουμε να ενημερώσουμε γιατί η Ομοσπονδία δεν παρέστη με τα τακτικά της μέλη Δαβανέλλο Θέμη, Κωνσταντίνο Αναδιώτη στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, και μάλιστα με ένα τόσο σοβαρό θέμα που θα αλλάξει τελείως όψη σε όλο το ιστορικό κέντρο της πόλης, αλλά και να θέσουμε κάποιους προβληματισμούς:

  1.Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 7/6/2017 ερωτηθείς ο κ. Δήμαρχος, από την αντιπολίτευση, για το πότε θα συνεδριάσει η Επιτροπή Διαβούλευσης , απάντησε: ‘’την ερχόμενη εβδομάδα’’.

  2.Παραλάβαμε την πρόσκληση της συνεδρίασης την 8/6/2017 για συνεδρίαση την 9/6/2017 με αποτέλεσμα να μην προλάβουμε να συγκαλέσουμε ούτε Δ.Σ της Ομοσπονδίας προκειμένου να αναλύσουμε την εισήγηση και να εκφράσουμε την άποψη μας.

  3.Εκφράζουμε την απορία μας γιατί ενώ τα τακτικά μέλη μας δεν ήταν παρόντα στις 19.00 και προκειμένου να υπάρξει κατά την γνώμη μας η απαραίτητη απαρτία της Επιτροπής, καλέστηκε τηλεφωνικά εκείνη την ώρα και χωρίς πρόσκληση μόνο η κ. Φράγκου Παγώνα ως αναπληρωματικό μέλος και όχι και το δεύτερο αναπληρωματικό μέλος μας ο κ. Μπανιάς Θωμάς.

  4.Τέλος κατακρίνουμε όχι την παρουσία της συναδέλφου στην Επιτροπή, αλλά την τακτική του Δήμου για τις ξαφνικές αλλαγές των ημερομηνιών ,και της κατεπείγουσας σύγκλησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για ένα τόσο σοβαρό θέμα.

  Με όλα τα παραπάνω θέλουμε να καταδείξουμε ότι τέτοιες τακτικές δεν μας βρίσκουν σύμφωνους και θα πρέπει για άλλη μια φορά να επισημάνουμε την απαξίωση με την οποία αντιμετωπίζεται η Ομοσπονδία μας.

  Για το Δ.Σ

  Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

  Θέμης Δαβανέλλος Κων/νος Αναδιώτης

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.