Monthly Archives: Μαρτίου 2019

Δήμος Ναυπακτίας – ακόμα ένα ανυπόγραφο δελτίο τύπου που αφορά παραγωγικές άδειες πλανοδίου εμπορίου


ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
AYTOTEΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ναάπακτος: 27-03-2019
Αρ. Πρωτ.: 5590
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Συνέχεια ανάγνωσης Δήμος Ναυπακτίας – ακόμα ένα ανυπόγραφο δελτίο τύπου που αφορά παραγωγικές άδειες πλανοδίου εμπορίου

Mε τις σκέψεις Γαβρόγλου έφυγε η Επιτροπή του Μεσολογγίου από το Υπουργείο – H Nαύπακτος απούσα…


Σε υλοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Νικόλαος Καραπάνος να συστήσει Επιτροπή αποτελούμενη από τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων καθώς επίσης εκπροσώπους Φορέων και Συλλόγων, πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα, η επιδιωκόμενη συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας Κων/νο Γαβρόγλου.

Συνέχεια ανάγνωσης Mε τις σκέψεις Γαβρόγλου έφυγε η Επιτροπή του Μεσολογγίου από το Υπουργείο – H Nαύπακτος απούσα…

ξανά στο τιμόνι του εμπορικού συλλόγου Ναυπάκτου ο Απόστολος Παπαϊωάννου

Ο εμπορικός κόσμος της Ναυπάκτου εκτιμώντας το έργο και την δυναμική που έχει δώσει ο Αποστόλης Παπαϊωάννου στο Σύλλογο, του εμπιστεύτηκε για άλλη μια θητεία την διοίκηση.  Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι επιχειρηματίες της Ναυπάκτου εκπροσωπούνται από τον κ. Παπαϊωάννου με τον καλύτερο τρόπο τα τελευταία χρόνια κι αυτό αποτυπώνεται σ’   όλες τις εκλογικές διαδικασίες (Επιμελητήριο, Ομοσπονδία, Εμπορικός Σύλλογος).
Το  νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Ναυπάκτου, που αναδείχθηκε μετά τις εκλογές  της  21/3/2019 και συγκροτήθηκε ομόφωνα σε σώμα ως εξής.
Πρόεδρος:                     Παπαϊωάννου Αποστόλης
Αντιπρόεδρος:             Ευθυμιόπουλος Μάκης
Γραμματέας:                 Φράγκου Πέγκυ
Ταμίας:                            Γιαννίκας Σωτήρης
Μέλος:                            Γεωργακοπούλου Έφη
Μέλος:                            Λαβίδα Χριστίνα
Μέλος:                            Μαλέλης Δημήτρης

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ. παρακολουθείστε live το αποψινό δημοτικό συμβούλιο της Τετάρτης.

ΚΛΙΚ     ΣΤΗΝ     ΕΙΚΟΝΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ:  η  ώρα έναρξης &  η θεματολογία  >>>    Ε Δ Ω

Ναύπακτος 2019, καθ’ οδόν προς τις δημοτικές εκλογές

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ Ο ΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΚΠΛΗΣΣΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ!!!

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

«Με το συνδυασμό μας συστρατεύεται και η Κωνσταντίνα Πιστιόλη (γεν. 1983), η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Αγρίνιο. Την τελευταία πενταετία έχει εγκατασταθεί και δραστηριοποιείται στην Ναύπακτο. Η Κωνσταντίνα είναι κάτοχος τίτλου επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης στην Παιδοψυχιατρική, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Συνέχεια ανάγνωσης Ναύπακτος 2019, καθ’ οδόν προς τις δημοτικές εκλογές

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ~Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία Ιατρού εργασίας.


ΔΗΜΟΣ:ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Πληρ. Χριστογιάννης Δημήτριος
Τηλ. 2634038290

Ναύπακτος 27/03/2019
Αριθμός Πρωτοκόλλου 5578/2019

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία Ιατρού εργασίας.

Οι εργασίες αναφέρονται αναλυτικά στην Αριθμ. 6/2018 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για τις ανωτέρω εργασίες μέχρι την 02/04/2019
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 1569 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1569
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Δείτε την μελέτη >>>  εδώ.

Ο Αντιδήμαρχος

Κωστογιάννης Νικόλαος

Επίσημη έναρξη σήμερα της προεκλογικής περιόδου για τις αυτοδιοικητικές εκλογές

Επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου για τις αυτοδιοικητικές εκλογές σήμερα Τρίτη, 26 Μαρτίου, δύο μήνες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας της 26ης Μαΐου 2019.

– Αυτό ορίζει για τις Κοινοτικές και Δημοτικές εκλογές η παρ.4 του αρ.9 του Καλλικράτη, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ.6 του Κλεισθένη, όπου αναφέρεται « Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, η προεκλογική περίοδος αρχίζει δύο (2) μήνες πριν την ημερομηνία των εκλογών ».

– Το ίδιο προβλέπεται και για τις Περιφερειακές εκλογές στην παρ.6 του αρ.114 του Καλλικράτη, όπως διαμορφώθηκε με το αρ.46 του Κλεισθένη, όπου ομοίως αναγράφεται « Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, η προεκλογική περίοδος αρχίζει δύο (2) μήνες πριν την ημερομηνία των εκλογών ».

Η έναρξη σηματοδοτεί την εκκίνηση σειράς περιορισμών, υποχρεώσεων και κανόνων που πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκειά της προεκλογικής περιόδου.

Το θεσμικό πλαίσιο είναι ανομοιογενές χρονικά, καθώς για πολλούς εκλογικούς περιορισμούς/υποχρεώσεις/κανόνες υπάρχει ειδικότερη χρονική διάρκεια και ΔΕΝι σχύουν ολόκληρο το 2μηνο της προεκλογικής περιόδου.

Συνέχεια ανάγνωσης Επίσημη έναρξη σήμερα της προεκλογικής περιόδου για τις αυτοδιοικητικές εκλογές

Ναύπακτος 2019, καθ’ οδόν προς τις δημοτικές εκλογές

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ Ο ΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΚΠΛΗΣΣΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ!!!

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

«Υποψήφιος με το συνδυασμό μας και ο Θανάσης Κουτσογιάννης ο οποίος γεννήθηκε το 1966 στο Παλαιοχωράκι Ναυπακτίας. Έζησε στην Αθήνα για έξι χρόνια και ασχολήθηκε με τον κλάδο του αυτοκινήτου. Στη συνέχεια επέστεψε στη Ναύπακτο και διατηρεί κατάστημα εμπορίας κι επισκευής αυτοκινήτων από το 1989 έως σήμερα. Είναι μέλος του Εμπορικού Συλλόγου και του Σωματείου Συνεργείων Αυτοκινήτου Ναυπακτίας. Η αγάπη του για το ποδόσφαιρο τον έφερε στη θέση του προπονητή στον Α.Ο. Λυγιά και στον Ατρόμητο Αντιρρίου μέχρι το 2002. Από το 2003 έως σήμερα είναι ενεργό μέλος στη Διοίκηση του Ναυπακτιακού Αστέρα. Είναι παντρεμένος με την Αλεξάνδρα Κοτρώτσου κι έχει δυο παιδιά.»

Ντίνος Τσουκαλάς
υποψήφιος δήμαρχος Ναυπακτίας

η Ναυπακτία στο δρόμο για τις δημοτ. εκλογές ~ ακόμα μια υποψηφιότητα


ΣΧΕΤΙΚΟ :

Ανδρέας Κοτσανάς:    «Από δήμαρχος, κλητήρας…»

Ήρθε η ώρα για νέα Μεσολόγγια…

Λόγω επετείου αναδημοσιεύουμε ένα παλιό μας κείμενο.
Tο ΄21 το διδαχτήκαμε σύμφωνα με τις αφηγήσεις των νικητών, της εξουσίας και του χρήματος. Μας εδόθη το ανεστραμμένο είδωλό του… 
Για να γνωρίσει κανείς το αληθινό Εικοσιένα, όπως μας λέει ο Δημήτρης Φωτιάδης, «πρέπει να σκύψει πάνω σε άλλα κείμενα, σ΄ εκείνα που προετοίμασαν το σηκωμό, σ΄ αυτά που γράφτηκαν όσο βρόνταγε το καριοφίλι κι΄ άστραφτε το γιαταγάνι και στα απομνημονεύματα των αγωνιστών –του Μακρυγιάννη, του Κασομούλη, του Κολοκοτρώνη, του Φωτάκου, του Σπυρομίλιου, του Περραιβού, του Σπηλιάδη και άλλων.
Δύο ήταν τα Εικοσιένα : Το ένα του λαού και των πιο προοδευτικών ανθρώπων εκείνου του καιρού, το άλλο των κοτζαμπάσηδων και των πολιτικάντηδων…».

Συνέχεια ανάγνωσης Ήρθε η ώρα για νέα Μεσολόγγια…