Monthly Archives: Αύγουστος 2019

Οι Αιτωλοακαρνάνες και ο νέος Περιφερειάρχης

Οι Αιτωλοακαρνάνες και ο νέος Περιφερειάρχης

Άψογη η τελετή ορκωμοσίας της νέας Περιφερειακής Αρχής Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα, με το νέο Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη, να είναι περιχαρής αλλά ταυτόχρονα και συγκινημένος.

Με θρησκευτικό όρκο ορκιστήκαν 50 περιφερειακοί σύμβουλοι, 10 με πολιτικό όρκο ενώ ένας απουσίαζε. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα αισιοδοξίας, οι -πολλοί-Αιτωλοακαρνάνες που παρευρέθηκαν στην τελετή δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά τους που επιτέλους ένας Αιτωλοακαρνάνας ηγείται της Περιφέρειας, ενώ σχολίασαν με νόημα ότι περιμένουν ο Νεκτάριος, να δώσει τη σημασία που πρέπει στο νόμο που τον εξέλεξε.

Συνέχεια ανάγνωσης Οι Αιτωλοακαρνάνες και ο νέος Περιφερειάρχης

Συνεργάτες Δημάρχων: Πλήθος – Προσόντα – Πρόσληψη – Αρμοδιότητες

Σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τις νέες Δημοτικές Αρχές στην έναρξη της θητείας τους, αποτελεί η επιλογή των κατάλληλων συνεργατών που θα σταθούν δίπλα στους Δημάρχους, επικουρώντας καθημερινά το έργο τόσο των ίδιων όσο και των Αντιδημάρχων και γενικότερα των Αιρετών του Δήμου.

ΠΛΗΘΟΣ

Σε κάθε Δήμο συνιστώνται θέσεις “Ειδικών Συμβούλων” ή “Ειδικών Συνεργατών” ή “Επιστημονικών Συνεργατών” (στο εξής Συνεργάτες), συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του Δήμου σύμφωνα με την παρ.2 του αρ. 59 του ν.3852/2010 ως ισχύει. Μπορείτε να θυμηθείτε τον αριθμό των Αντιδημάρχων για κάθε Δήμο, όπως τον έχει υπολογίσει το Υπουργείο Εσωτερικών, ΕΔΩ

Ειδικά για τους Δήμους με μόνιμο πληθυσμό, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής της ΕλΣτατ, πάνω από 150.000 κατοίκους, μπορεί να συνιστάται, με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, μία επιπλέον θέση.

Συνέχεια ανάγνωσης Συνεργάτες Δημάρχων: Πλήθος – Προσόντα – Πρόσληψη – Αρμοδιότητες

ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ


 

  1. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» με επικεφαλής τον κ. Βασίλη Γκίζα
  2. «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»  με επικεφαλής τον κ. Γιάννη Μπουλέ
  3. «ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ – Πρωταγωνιστής ο Άνθρωπος» με επικεφαλής τον κ. Ντίνο Τσουκαλά

Η έναρξη της νέας θητείας στην τοπική αυτοδιοίκηση  λαμβάνει χώρα υπό τις νέες συνθήκες που ορίζει ο νόμος της απλής αναλογικής (Ν. 4555/2018). Στο δήμο Ναυπακτίας, και βάσει των αποτελεσμάτων της εκλογικής διαδικασίας της 26ης Μαΐου, εξελέγησαν 27 δημοτικοί σύμβουλοι προερχόμενοι από 7 δημοτικές παρατάξεις, με συνέπεια καμία εξ αυτών να μην διαθέτει   πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο.

Η ανάγκη για συνεργασία είναι δεδομένη. Σ’ αυτή ακριβώς την ανάγκη, αλλά και τη βαθειά πεποίθησή μας που εκφράσαμε προεκλογικά, ότι τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο δήμος είναι σύνθετα και διαχρονικά, έρχεται να απαντήσει η προγραμματική συνεργασία των τριών παρατάξεων που υπογράφουν την παρούσα ανακοίνωση.

Συνέχεια ανάγνωσης ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

Λευκή ψήφος, Αποχώρηση Δημοτικών Συμβούλων, Άρνηση ψήφου: Πως καθορίζουν τη λήψη Αποφάσεων

Διευκρινίσεις για τον τρόπο λήψης των αποφάσεων στα συλλογικά όργανα των Δήμων (Δημοτικό  Συμβούλιο, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Οικονομική Επιτροπή)σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναμένεται να απασχολήσουν συχνότατα την αυτοδιοικητική πράξη στη δημοτική θητεία που ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου, έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Στην αριθμ.93/2019 Εγκύκλιο, ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Εσωτερικών εξειδικεύουν, με τη χρήση αναλυτικών παραδειγμάτων, πως θα λαμβάνονται οι Αποφάσεις α)στην περίπτωση αποχωρήσεων Δημοτικών Συμβούλων κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων και β) στις περιπτώσεις που οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι θα αρνούνται να ψηφίσουν ή θα δίνουν λευκή ψήφο.

Υπενθυμίζεται ότι εξαιτίας του Κλεισθένη(ν.4555/2018) έχει επέλθει σημαντική αλλαγή στη λειτουργία των οργάνων, καθώς πλέον εάν Δημοτικός Σύμβουλος αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται “παρών” στη συνεδρίαση μόνο ως προς την ύπαρξη απαρτίας.

Αναλυτικότερα:

Συνέχεια ανάγνωσης Λευκή ψήφος, Αποχώρηση Δημοτικών Συμβούλων, Άρνηση ψήφου: Πως καθορίζουν τη λήψη Αποφάσεων

Συμπαραστάτης του Δημότη: Αποδοχές – Ποιοι και πως μπορούν να επιλεγούν

Εντός δύο μηνών από την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών Αρχών, οι Δήμοι πρέπει να αποκτήσουν «Συμπαραστάτη του Δημότη και Επιχείρησης» (στο εξής Συμπαραστάτης).

Ο θεσμός που γεννήθηκε το 2010 με τον Καλλικράτη, καταργήθηκε από τον Κλεισθένη (παρ.2 αρ. 174 ν.4555/2018), αλλά επανήλθε στη ζωή από τη νέα Κυβέρνηση με το αρ.7 του ν.4623/2019.

Η  ΕΠΙΛΟΓΗ

Στους Δήμους άνω των 20.000 κατοίκων, καθώς και στους νησιωτικούς Δήμους (ανεξαρτήτως πληθυσμού), με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν Προκήρυξης που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου, «πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας», ως Συμπαραστάτης.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.

Επιλέγεται με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία.

Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του Συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Υπογραμμίζουμε ότι ως Συμπαραστάτης δεν μπορεί να επιλεγεί Αιρετός Δήμου, Περιφέρειας ή βουλευτής. Επίσης, ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο αρ. 14 του ν.3852/2010 ως ισχύει.

Η θητεία του ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών.

Συνέχεια ανάγνωσης Συμπαραστάτης του Δημότη: Αποδοχές – Ποιοι και πως μπορούν να επιλεγούν

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ~Το άκρον άωτον μιας δημοτικής αρχής που δυσφήμιζε τον τόπο μας επί μια πενταετία …

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΈΞΑΛΛΟΥ  ΣΥΝΔΗΜΌΤΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΡΧΗΣ

«Με μια δυστυχώς….. εικόνα ήρθα για μία ακόμη φορά αντιμέτωπος στο Λιβαδάκι, καθώς τα σκουπίδια τις τελευταίες εβδομάδες σχηματίζουν σε αρκετά σημεία του χωριού και πάλι βουνά. Η κατάσταση αυτή με προκάλεσε και ζητώ άμεσες λύσεις από τον νυν δήμαρχο.  Ρωτώντας κάποιους εδώ μου είπαν, πως έχει να εμφανιστεί απορριμματοφόρο του Δήμου Ναυπακτίας από τις 13 Αυγούστου και να σκεφτείτε πως μεσολάβησαν διάφορες εκδηλώσεις το Δεκαπενταύγουστο. Το χωριό έχει να αντιμετωπίσει ξεχειλισμένους κάδους, κρύβοντας κινδύνους για τη δημόσια υγεία αλλά και δυσφημίζοντας το χωριό μας στους επισκέπτες. Ωστόσο, τώρα η αιτία δεν είναι η εναπόθεση των απορριμμάτων, αλλά η αποκομιδή τους.»

Aris Kokousoulas

η στήλη  δεν θα κάνει κανένα επί πλέον σχόλιο για την απελθούσα δημοτική αρχή, καθ’ όσον τους έχουμε  επανειλημμένα χαρακτηρίσει άχρηστους αλλά κι επικίνδυνους για τον τόπο…

ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ κ. Βασ. Γκίζα

Μαζί με τις ευχές μας για καλή και χρηστή θητεία, σας υποβάλλουμε και το ΕΡΩΤΗΜΑ.
Μαζί με τις ευχές μας για καλή και χρηστή θητεία, σας υποβάλλουμε και το εξής ΕΡΩΤΗΜΑ:

Θα ανοίξετε δημοσίως τα βιβλία (Έργα & Ημέρες) της
προηγούμενης δημοτικής αρχής,  ή θα είστε συναινετικοί
και θα ρίξετε Λευκό σεντόνι πάνω σε όλα τα πεπραγμένα της
τελευταίας πενταετίας ???

Είναι κι ένα ερώτημα που
μας το θέτουν δεκάδες αναγνωστών, σχεδόν καθημερινά!!!

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ. Πως κατανέμονται οι «καρέκλες» στη νέα δημοτική αρχή

ΚΛΙΚ    ΣΤΗΝ    ΕΙΚΟΝΑ

    ΚΛΙΚ     ΣΤΗΝ    ΕΙΚΟΝΑ  

με έντονη την εκκλησιαστική παρουσία ορκίστηκε σήμερα η νέα δημοτική αρχή Ναυπακτίας υπό τον Βασίλη Γκίζα

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  ~ 25  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019.

Με την παρουσία εκλεκτών προσκεκλημένων αλλά και πλήθος κόσμου, πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 25 Αυγούστου, στην Παπαχαραλάμπειο αίθουσα  η ορκωμοσία της νέας δημοτικής αρχής Ναυπακτίας, από τον μητροπολίτη Ναυπάκτου.   Έντονη θα είναι η παρουσία της δεσποτικής εκκλησίας στα δημοτικά μελλούμενα του δήμου, σύμφωνα και με όσα ανέφερε στην προηγηθείσα ομιλία του ο μητροπολίτης.   Ως γνωστόν ο νέος δήμαρχος το παραδέχεται εξ’ άλλου  ότι είναι και «πνευματικό παιδί» της «ναυπακτιακής» δεσποτικής εκκλησίας, αφού εκ του επαγγέλματός του κάνει και χρέη νομικού συμβούλου του μητροπολίτη Ναυπάκτου.
Πάρα πολλοί απ’ τους παρευρισκόμενους όμως, απ’ ότι διαπιστώσαμε, περίμεναν απόψε ν’ ακούσουν από τον δήμαρχο και τις τοποθετήσεις των συνεργατών του στις θέσεις εργασίας τους, πράγμα που δεν έγινε. 
Στην σημερινή ορκωμοσία παρευρέθηκαν και οι δήμαρχοι Αγρινίου κ. Παπαναστασίου, Μεσολογγίου κ. Λύρος,  Θέρμου κ. Κωνσταντάρας, καθώς και ο βουλευτής της ΝΔ. Κώστας Καραγκούνης.
Δείτε το σχετικό βίντεο της τελετής, αλλά και την ομιλία του νέου δημάρχου, έτσι όπως το κατέγραψε η κάμερα του nafpaktianews.