Αιτήματα Προσλήψεων στους ΟΤΑ για το 2020 – Ξεκινά η διαδικασία

Αποτέλεσμα εικόνας για προσλήψεις ΟΤΑ

Έγγραφο προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας, καθώς και προς την ΕΝΠΕ και την ΚΕΔΕ, απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών την 31η Οκτωβρίου με αντικείμενο την « προεργασία ενόψει υποβολής των αιτημάτων προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020 από τους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης »

Το έγγραφο έρχεται σε συνέχεια σχετικής Επιστολής της Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα για το ίδιο θέμα, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ , και ενημερώνει ότι για τη σχετική προεργασία:

 • θα πρέπει να εφαρμοστούν από τους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι ειδικότερες οδηγίες που τους στάλθηκαν συνημμένες από το ΥΠΕΣ,
 • για την προετοιμασία εγγραφής των αιτημάτων τους, θα πρέπει  να χρησιμοποιηθεί, ως εργαλείο προεργασίας, συγκεκριμένο αρχείο excel

Επισημαίνεται ότι από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού  εξαιρούνται:

 • οι προσλήψεις σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού, που θα διενεργηθούν με την ειδική διαδικασία του αρ.91 του ν.4583/2018 (ένταξη Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”) ως ισχύει
 • οι προσλήψεις σε ανταποδοτικές Yπηρεσίες των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και σε ΝΠΙΔ αυτών, που θα διενεργηθούν με την ειδική διαδικασία του αρ.24 του ν.4479/2017, συμπληρωματικά της 3Κ/2018 Προκήρυξης (γνωστές ως “ουρά της 3 Κ”).

 • Αντιθέτως, εντάσσονται στον ετήσιο προγραμματισμό, οι προσλήψεις δικηγόρων και νομικών συμβούλων των ΟΤΑ  Α΄ και Β’ Βαθμού.

  Να σημειωθεί ότι, μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν.4623/2019 στις αρμοδιότητες των οργάνων των ΟΤΑ, και ειδικότερα το αρ. 3 αυτού, για την υποβολή αιτημάτων πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων απαιτείται:

  • για θέσεις των Δήμων: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
 • για θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων: Απόφαση του οικείου Συμβουλίου

 • για θέσεις των Περιφερειών: Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής,

 • για θέσεις Νομικών Προσώπων των Περιφερειών: Απόφαση του οικείου Συμβουλίου.

 • Εννοείται ότι θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης των θέσεων, τόσο για το έτος 2020 όσο και κάθε επόμενο έτος.

  Αναφορικά με τον έκτακτο προσωπικό, οι Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν απαιτείται να υποβάλουν αιτήματα, μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, για την πρόσληψη του εποχικού τους προσωπικού, καθότι από τις διατάξεις του ν.4590/2019 προβλέπεται η υποβολή αιτημάτων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού εφόσον αυτό εμπίπτει στην έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.

  Ωστόσο, στην περίπτωση των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, των Νομικών Προσώπων και των Επιχειρήσεων τους, οι προσλήψεις για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών έχουν εξαιρεθεί από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ και είτε δεν εγκρίνονται από κανένα όργανο (π.χ. ναυαγοσώστες, προσωπικό πυροπροστασίας, προσωπικό για τη στελέχωση των δημοτικών κατασκηνώσεων) είτε εγκρίνονται με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (π.χ. προσωπικό που αμείβεται με αντίτιμο για τη στελέχωση υδροθεραπευτηρίων κ.λ.π.).

  Άλλες περιπτώσεις έκτακτου προσωπικού εγκρίνονται μεν από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, αλλά δεν χαρακτηρίζονται από εποχικότητα, όπως π.χ. Διευθυντές σε ΝΠΙΔ επί θητεία, προσωπικό για τη στελέχωση ΚΑΠΗ, παιδικών σταθμών κλπ.

  Επομένως, όλες αυτές οι περιπτώσεις ΔΕΝ θα συμπεριληφθούν στον ετήσιο προγραμματισμό του ν.4590/2019, όπως δεν θα συμπεριληφθούν και συμβάσεις μίσθωσης έργου.

  Τα αιτήματα αυτά θα υποβληθούν μέσω της διαδικασίας ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, για την οποία θα ακολουθήσει σχετική Εγκύκλιος.

  Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες θα κληθούν να καταχωρήσουν και να υποβάλουν στην εφαρμογή αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών, τόσο για τον ίδιο το Φορέα τους, όσο και για τα Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις αρμοδιότητάς τους, ως “εποπτεύων” αυτών Φορέας.

  Για τις Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ και τους Συνδέσμους ΟΤΑ, ως “εποπτεύων” αυτών Φορέας – και άρα αρμόδιος για την καταχώρηση των αιτημάτων τους στην εφαρμογή – έχει τεθεί είτε ο Δήμος της έδρας τους είτε η Περιφέρεια, όταν πρόκειται για “εποπτευόμενο” από αυτή Νομικό Πρόσωπο.

  Η Διεύθυνση Διοίκησης της έδρας κάθε Περιφέρειας θα κληθεί να καταχωρήσει στην εφαρμογή το αίτημα ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων της Περιφέρειας συνολικά για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της (καθώς και για τα “εποπτευόμενα”, από την Περιφέρεια, Νομικά Πρόσωπα).

  About Click me

  Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ. ************************************************************ THIS WEBSITE IS INVITED TO RESIDENTS OF THE MUNICIPALITY OF NAFPAKTIA AND TO THOSE VISITORS.

  Μια σκέψη σχετικά μέ το “Αιτήματα Προσλήψεων στους ΟΤΑ για το 2020 – Ξεκινά η διαδικασία

  1. Δια περιφοράς από σήμερα συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων

   1/11/2019

   Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4365/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ 167/30.10.2019, ημερομηνία κυκλοφορίας 31.10.2019) που περιλαμβάνει δεκάδες αυτοδιοικητικές διατάξεις, για τις οποίες ενημερωθήκατε όλο το προηγούμενο διάστημα με ειδικές αναλύσεις στην ιστοσελίδα μας.

   Μεταξύ αυτών, πρωταγωνιστεί ήδη η θέσπιση στο εξής της “περιφοράς” ως τρόπου συνεδρίασης των Δημοτικών Συμβουλίων.

   Σύμφωνα με ρεπορτάζ του AIRETOS, η ρύθμιση απασχολεί έντονα Αιρετούς και Υπαλλήλους των ΟΤΑ, αλλά και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς ήδη διατυπώνονται, εκτός από ενστάσεις, απορίες για το τι περιλαμβάνει ο πρακτικός τρόπος εφαρμογής της.

   Κατ’ αρχάς, οι ενστάσεις κινούνται σε θεσμικό – πολιτικό επίπεδο, κάνοντας λόγο για “αλλοίωση της λειτουργίας της τοπικής δημοκρατίας” και “παραγκωνισμό δικαιωμάτων των μειοψηφιών”, δεν μπορούν όμως παρά να “υποταχθούν” στη βούληση του νομοθέτη. Η Βουλή (με ονομαστική ψηφοφορία, στην οποία ψήφισαν“ναι” 155 βουλευτές και“όχι” 132 βουλευτές), εισήγαγε την “περιφορά” στο σύστημα διακυβέρνησης των ΟΤΑ και οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται.

   Περαιτέρω, οι απορίες είναι αυτές που, δεδομένης της άμεσης έναρξης ισχύος της, δημιουργούν προβληματισμό.

   Στελέχη της Αυτοδιοίκησης μεταφέρουν στον AIRETOτην ανησυχία ότι ξαφνικά η Κυβέρνηση ανέσυρε “από τη σφαίρα τηhttps://www.airetos.gr/UsersFiles/Images/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%99/aithousads.JPGς παρανομίας”, στην οποία ανήκε, στο χώρο της νομιμότητας μια έννοια, χωρίς όμως να προχωρήσει στον προσδιορισμό του περιεχομένου της.

   Τι σημαίνει πρακτικά « είναι δυνατόν, ύστερα από Απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών Δημοτικού Συμβουλίου» ;

   Όλοι έχουν ακούσει φήμες για το πως έκανε “περιφορές” ο Χ ή ο Ψ Δήμαρχος εφευρίσκοντας, κατά τα λεγόμενα, έκαστος τη δική του …”μεθοδολογία” παράκαμψης του νόμου. Τώρα όμως ποια “μεθοδολογία” ακριβώς θα πρέπει να εφαρμόζεται; Με άλλα λόγια, υπάρχουν κάποιες ενέργειες, προϋποθέσεις, βήματα που πρέπει απαραιτήτως να τηρούνται και, εάν ναι, ποια και πως ακριβώς ;

   Η διάταξη εισήχθη κατά παρέκκλιση ορισμένων ρυθμίσεων του Καλλικράτη (ν.3852/2010) και του Κώδικα Δήμων (ν.3463/2006)ή εξακολουθούν όλες οι υπόλοιπες ρυθμίσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας περί συνεδριάσεων και λήψης Αποφάσεων να ισχύουν ;

   Εάν εισήχθη κατά παρέκκλιση, μήπως θα έπρεπε να προσδιορίζει ποιες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν στην “περιφορά” και ποιες μπορούν/πρέπει να προσπερνώνται χωρίς να εφαρμόζονται ούτε να ελέγχονται ;

   Η κρίσιμη“απόφαση του Προέδρου” του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ανακύπτει θέμα “κατεπείγοντος”, ότι “βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής”κλπγια την εφαρμογή “περιφοράς”, πρέπει να λάβει συγκεκριμένο τύπο πριν να λάβει χώρα η “περιφορά” ή/και ελέγχεται/προσβάλλεται ;

   Αποτυπώσαμε ανωτέρω ορισμένα μόνο από τα ερωτήματα των οποίων έχουμε γίνει δέκτες, επισημαίνοντας ιδίως ότι οι ερωτήσεις πηγάζουν από Υπαλλήλους των Δήμων, καθώς αυτοί είναι που θα κληθούν να υπογράψουν π.χ. εκταμιεύσεις χρημάτων βάσει Αποφάσεων “δια περιφοράς”.

   Προφανώς, προς το παρόν, το μόνο που μπορεί να αποτυπωθεί είναι το περιεχόμενο του νέου νόμου.

   Το άρθρο 184 του ν.4365/2019 πρόσθεσε στο τέλος της παρ.5 του αρ.67 του Καλλικράτη (ν.3852/2010) νέα εδάφια. Εκεί μέχρι χθες οριζόταν μόνο το εξής:« 5. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το Συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. »

   Τα νέα εδάφια του νόμου (που προστέθηκαν μετά τα ανωτέρω) είναι τα κάτωθι:

   « Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών Δημοτικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.»

   Επισημαίνεται ότι αντίστοιχη παρέμβαση έκανε ο νομοθέτης και για τις Περιφέρειες, με την παρ.2 του αρ.184, προσθέτοντας αντίστοιχες διατάξεις στο τέλος της παρ.1 του αρ.167 του ν.3852/2010.

   Ολόκληρος ο νόμος 4635/2019 είναι διαθέσιμος ΕΔΩ >>>
   https://www.airetos.gr/UsersFiles/Documents/dsinedriaseisdiaperiforas.pdf


   https://www.airetos.gr//

   Αρέσει σε 1 άτομο

  Σχολιάστε

  Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

  Λογότυπο WordPress.com

  Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

  Φωτογραφία Google

  Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

  Φωτογραφία Twitter

  Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

  Φωτογραφία Facebook

  Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

  Σύνδεση με %s

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.